Bebekler Reklamları Neden İlgiyle İzler?

Hemen hemen tüm bebeklerin erken çocukluk dönemlerinde reklamları ilgiyle takip ettikleri gözlenmiştir. Ebeveynler ve pedagoglar bebeklerin reklamlara olan ilgilerini fark etmişlerdir ve birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre bebeklerin çocuk reklamları dahil olmak üzere reklamlara karşı ilgi duymalarının farklı sebepleri bulunmaktadır.

 

Sesli, Hızlı ve Renkli Olması İlgilerini Çekiyor

 

Bilindiği üzere reklamlar 3-4 dakika gibi kısa süre için izleyicinin dikkatini çekmeyi ve vermek istediği mesajı aktarmayı amaçlıyor. Bunun için de diğer televizyon programlarına göre daha yüksek sesli ve daha renkli olarak yayınlanıyor. Hızlı bir geçiş ile ardı ardına reklamların sıralanması, bebeklerde algıda seçicilik yaratır. Çocuk reklam izlerken bu yüzden tüm dikkatini televizyonda topluyor. Bebekler henüz zihinsel gelişimlerini tamamlayamadıkları için de hızlı ve renkli olan efektleri anlama çabası içerisine giriyorlar.

 

Çocuk Reklamlarının Gelişimi Etkiler mi?

 

Uzmanlara göre bebeklerin 2 yaşına kadar televizyondan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü televizyon izlemek bebeklerin zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bebeklere televizyon izletmenin en büyük dezavantajı ise uzmanlara göre uyku düzensizliğine sebep olmasıdır. Fakat birçok ebeveyn çocuk reklam izlerken yemeğini yiyor, oyalanıyor, vakit geçiriyor diyerek iki yaşına gelmeden bebeğine televizyon izletmektedir. Ancak yetişkin reklamları ile çocuk reklamları arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bebeklikten itibaren çocuk şarkıları ve çocuk reklamları, doğru ve bilinçli bir şekilde izletildiğinde çocuk gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

Eğitici olan ve içeriği çocuklara uygun olarak hazırlanmış olan reklamları belirli dönemlerde, kontrol bir şekilde çocuklara izletmek doğrudur. Fakat çocuk reklam izlerken yemek yiyor şeklinde, belirli bir koşula hizmet edecek şekilde çocuklara reklam ve televizyon izletilmesi doğru değildir. Çocuklara bir şeyler izletirken asıl amaç onların gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu yüzden çocuklara yetişkin reklamlar ve yetişkinlere hitap eden televizyon programları izletilmemelidir. Çocuk reklamları ve çocuk programları ise günde yarım saati geçemeyecek şekilde, bilinçli bir şekilde izletilmelidir.

 

Çocukların kritik dönemlerinde tek yönlü bir iletişimin içerisinde olmasının olumsuz yönleri olumlu yönlerinden çok daha fazla. Bu yüzden çocukların dil gelişimini, zihinsel ve bedensel gelişimlerini destek eğitsel programlar dışında herhangi bir klip veya reklam izletilmemelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *